"Alla ögon på mig" and "Tvillingen" Lyrics and Translation


"Alla ögon på mig" and "Tvillingen" are two of the most personal songs Darin has ever written. We decided to translate the lyrics of both in order to make international fans understand them and get to know this side of Darin.

ALLA ÖGON PÅ MIG

Den svenska drömmen, jag var 17 år
En vanlig kille blev en ny idol
O en natt förändra' allt
All denna kärlek, alla hårda slag
Är sånt som aldrig kommer bli normalt
Jag försöker hålla mig kvar

Men det e lätt att jag fastnar
Fastnar i bilder som inte är jag

Ljuset på, för alla ögon ser på mig
Vandrar åren ut som än en akt för dig
Det är ensamt hemma fast än alla kan mitt namn
Livet som jag valt kan va så jävla kallt ibland

Som i en film som alla tittar på
De följer med men från ett annat håll
Hur jag känner vet ingen annan om
Jag var produkten som blev kött o blod
Vägen dit var värd den tid det tog
Att kämpa för att växa upp

ALL EYES ON ME

The Swedish dream, I was 17 years old
An ordinary guy became a new idol
And one night changed everything
All the love, all the hard punches
Is something that will never be normal
I try to hold on

It's easy to get
Stuck in images that aren't me

The light is on because all the eyes are watching me
Wandering through the years like another act for you
I feel lonely at home even though everyone knows my name
The life I've chosen can be so fucking cold sometimes

Like in a movie everyone is watching
They follow me from a different angle
Nobody else knows how I really feel
I was the product that became flesh and blood
The journey there was worth the time it took
To fight for getting to grow up

***

TVILLINGEN

Jag kan vara sjuk i huvudet och ha humor bara jag förstår
Jag kan flippa i Berlin hela veckan lång
Jag kan vakna upp och ta en drink och starta nästa dag
Inga tider, ingen plan
En cigg på din balkong

Finns så mycket mera inom mig
Det finns saker du inte visste fanns

För jag är den du vill och jag gör som jag ska
Men det finns fler av mig
Säg mig vem vill du ha
Låt mig presentera dig för tvillingen i mig
Du tror att du vet men nej
Här är tvillingen i mig

Kan låsa in mig i flera dar
Chopin och bara laga mat
Och när jag sitter i min bil kan jag hamna i Paris
Och jag letar sanningen till vår riktiga historia
Jag ska ta en kurs i språk och filosofi

THE GEMINI

I can be crazy and have humor only I can understand
I can go nuts in Berlin all week long
I can wake up, have a drink and start the next day
No schedules, no plan
A cigarette on your balcony

There's so much more inside of me
There are things you didn't even know existed

I am who you want me to be and I do what I'm supposed to
But there are more versions of me,
Tell me, which one do you want?
Let me introduce you to the Gemini in me
You think you know, but no
Here is the Gemini in me

Can lock myself up for days
Chopin and only cook food
And when I sit in my car I can end up in Paris
And I'm searching for the truth about our real history
I'm going to take a language and philosophy class